Queer Pride Gent

The event is expried

Location: Kammerstraat, 9000 Gent
Date: May 11th, 2019
Organized by: Queer Pride Gent
Entrance: Free

Facebook Event

Cette description est uniquement disponible en anglais et en néerlandais.

Queer Pride Gent

ENG

The first ever Queer Pride Gent will take place on Saturday 11 May 2019. The Kammerstraat area will get ready for, and transform itself into, a safe haven for all LGBTQ+ people and their sympathisers. Queer Pride Gent is rooted in the spirit of inclusivity and appreciation of any sexual or romantic orientation and gender identity/expression as well as of any other social identity marker, including class, ethnicity, disability, age, belief and geographical origin.

Anyone is welcome at Queer Pride Gent, which is therefore an open invite for participation in one or more of the diverse, alternative activities it has in store, including workshops, a Queer Fair, performances, debates, a family day, and the further fulfilment of a LGBTQ+ monument by #LHBTMonumntGent and allies. This all will be topped off by a closing party.

Unlike many commercially- and institutionally-driven pride events in urban capitals, Queer Pride Gent departs from critical community engagement and aims to strike an alternative note. Prejudice, ignorance and aggression often originate from a lack of knowledge and progressive insight. Not being able to put oneself in someone else’s shoes is a pity, yet the unwillingness to understand the other is a disgrace. That is why Queer Pride Gent wants to bring people together from all walks of life and provide them with the opportunity to look deeply into each other’s eyes. Above all, Queer Pride Gent is a peaceful protest against social norms, institutions and structures that oppress sexual, social and cultural diversity and freedoms.

This debut edition of Queer Pride Gent is an initiative of various local volunteers and activists. from #LHBTMonumntGent, Queer It Up, Casa Rosa and Bebe Books. As Queer Pride Gent wants to safeguard the free, non-commercial nature of this event, it only solicits voluntary contributions from sympathisers. See you soon!

NL

De eerste editie van Queer Pride Gent vindt plaats op zaterdag 11 mei 2019. De Kammerstraat en omgeving maakt zich op voor, en transformeert zich, tot een veilige haven voor alle LGBTQ+’ers en hun sympathisanten. De Queer Pride Gent vertrekt vanuit een gevoel van inclusiviteit en appreciatie, gegrond in de waardering voor eender welke seksuele of romantische oriëntatie en genderidentiteit/-expressie en andere identiteitsaspecten waaronder klasse, etniciteit, beperking, leeftijd, levensovertuiging en geografische afkomst.

Queer Pride Gent is een open uitnodiging aan iedereen voor deelname aan een of meerdere activiteiten uit een divers, alternatief aanbod van workshops, een Queer Fair, optredens en debatten tot een familiedag en de verdere invulling aan een LGBTQ+-monument door #LHBTMonumntGent. Een slotfeest is de klap op de vuurpijl.

In tegenstelling tot vele vaak commercieel en institutioneel gedreven pride-evenementen in centrumsteden wil Queer Pride Gent een alternatief geluid laten horen, één dat is gegrond op maatschappelijk engagement. Vooroordelen, onbegrip en agressie zijn vaak het resultaat van een gebrek aan kennis en voortschrijdend inzicht. De ander niet begrijpen is jammerlijk, de ander niet willen begrijpen is echter een schande. Queer Pride wil daarom mensen uit elke hoek van de samenleving samenbrengen en hun de kans geven om elkaar goed in de ogen te leren kijken. Queer Pride Gent is een vreedzaam protest tegen maatschappelijke normen, instituten en structuren die de seksuele, sociale en culturele diversiteit en vrijheden onderdrukken.

Deze debuuteditie van Queer Pride Gent is een initiatief van verschillende vrijwilligers en activisten van #LHBTMonumntGent, Queer It Up, Casa Rosa en Bebe Books. Queer Pride Gent wil het vrije, non-commerciële karakter van dit event beschermen en rekent daarom enkel op vrijwillige bijdragen van sympathisanten. Tot snel!

Event Detail

11/05/2019 10:00
11/05/2019 23:55

Organizers

Queer Pride Gent