Focus op gezondheid

Focus op welzijn & mentale en fysieke gezondheid

Om de fysieke en mentale gezondheid van personen die LGBTI zijn te verbeteren, is er nood aan een uitgebreide aanpak: 

 1. We pleiten voor een maatschappij die inclusief is voor seksuele diversiteit en gender diversiteit en voor de vele andere kenmerken die de diversiteit onder LGBTI-personen bepalen. Een inclusieve maatschappij doorbreekt de normen rond gender en seksualiteit en neemt daarmee de grondoorzaken van het lage welzijn weg. 
 2. We willen dat de sector van welzijn en gezondheid kwaliteitsvolle, inclusieve en toegankelijke hulp en ondersteuning biedt zowel sociaal, psychologisch als medisch. Naast een meer inclusieve hulpverlening is er nood aan een uitbreiding naar een goed uitgebouwd, doelgroepgericht aanbod. Dit aanbod moet aangepast zijn aan de noden en achtergrond van alle personen die LGBTI zijn.
 3. Binnen de eigen LGBTI-beweging nemen we initiatieven om het welzijn van mensen te versterken door te zorgen voor positieve verbinding met elkaar, hoopvolle perspectieven en veerkracht. 

Hierbij moeten we aandacht hebben voor de drie facetten – fysiek, mentaal en sociaal welzijn (en de wederzijdse invloed van deze aspecten op elkaar) – en uitgaan van een positieve benadering. Enkel de afwezigheid van depressie, angst, negatieve gevoelens,…. bereiken is niet voldoende. Wel het zich goed voelen om je potentieel te kunnen realiseren in alle aspecten van je leven en bij te kunnen dragen aan de samenleving (menselijk floreren). 

Achtergrond 

In de afgelopen 40 jaar verhoogde de acceptatie en werden de rechten van holebi’s, transgender en intersekse personen in België sterk verbeterdToch is het welzijn van personen die LGBTI zijn deze trend niet gevolgd. 

De mentale gezondheid lijkt niet te verbeteren. Onderzoek toont aan dat personen die LGBTI zijn nog steeds een sterk verhoogd risico hebben op een lager mentaal welbevinden en een veel hoger risico op zelfmoordgedachten en -pogingen. 

Ook de fysieke gezondheid kent veel uitdagingen. Lesbische vrouwen hebben bijvoorbeeld een verhoogd risico op borstkanker en baarmoederhalskanker. Bij intersekse personen gebeuren er nog steeds niet-noodzakelijke medische ingrepen die later trauma’s en fysieke gevolgen kunnen hebben. Bij mannen die (ook) seks hebben met mannen is er een hogere prevalentie van hiv, een verhoogd middelengebruik en seksuele compulsiviteit al dan niet gerelateerd aan mentale gezondheidsproblemen. Transgender personen die actief zijn als sekswerker lopen ook een verhoogd risico op hiv- en soa-infecties 

De fysieke en mentale gezondheid zijn vaak met elkaar verbonden. Zo kunnen problemen met fysieke gezondheid leiden tot een lager mentaal welbevinden en omgekeerd. 

Concrete eisen çavaria: 

 • Voer of financier gericht kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het welzijn van LGBTI+ personen en naar preventie en zorg op maat om het welzijn van LGBTI+ personen te verhogen en suïcide te voorkomen. Zorg ervoor dat hierbij steeds aandacht gaat naar intersectionaliteit en dat het onderzoek regelmatig gebeurt om evoluties te kunnen opvolgen. 
 • Bouw interfederaal een plan uit rond een preventieve aanpak die het welbevinden van LGBTI+-personen moet verhogen. Dit plan zet in op inclusie in de verschillende domeinen van de samenleving, zoals onder meer werk, sport, vrije tijd, school, zorgcentra,… 
 • Voer de mogelijkheid in voor non-binaire personen om een derde of blanco optie te kunnen aankruisen. Ga op termijn over tot een afschaffing van de genderregistratie. 
 • Zorg ervoor dat LGBTI+-thema’s mainstream zijn in de welzijns- en zorgsector zodat er automatisch rekening wordt gehouden met de noden van LGBTI+-personen. Ook in de opleidingen voor deze sectoren dient er voldoende aandacht te gaan naar LGBTI+-thema’s. 
 • Zie toe op de uitvoering van het suïcidepreventiebeleid waarin LGBT-personen als expliciete risicogroep erkend zijn, bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg. Extra aandacht moet hierbij uitgaan naar jonge lesbische en biseksuele personen en naar transgender personen, die een hoger risico lopen. 
 • Geef structurele steun aan doelgroepgerichte initiatieven zoals Lumi. 
 • Onderneem concrete acties en voorzie structurele subsidies voor projecten omtrent suïcidepreventie voor LGBTI+-personen. 
 • Blijf medische behandelingen, zoals hormoontherapie of chirurgische ingrepen, ondersteunen en maak ze toegankelijker. Erken chirurgische ingrepen als reconstructieve ingrepen en niet als esthetische, en neem ze op in het terugbetalingssysteem van de sociale zekerheid. 
 • Behoud en breid psychosociale hulp en ondersteuning uit voor wie daar nood aan heeft. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close