Missie en Visie

This post is also available in: English Français

Wie is The Belgian Pride vzw?

Missie van The Belgian Pride vzw

The Belgian Pride vzw brengt maatschappelijke verandering, en creëert impact op politiek en maatschappij door de organisatie en het faciliteren van evenementen, activiteiten en communicatieaspecten van het Belgian Pride Festival. Het Belgian Pride Festival is een jaarlijkse periode van evenementen, initiatieven en activiteiten met een feestelijk, politiek en cultureel karakter in de Belgische en Europese hoofdstad, Brussel en in heel België. Deze periode vindt elk jaar plaatst in de maand mei, rond de Internationale Dag tegen Holebi- en transfobie (17 mei).

Hierbij profileert de vzw zich als facilitator voor alle betrokkenen (middenveldorganisaties, handelaars, cultuur, horeca, toerisme, etc.): The Belgian Pride vzw organiseert maar de achterban maakt het Belgian Pride Festival. Het doel is een inclusieve en diverse pride te realiseren waarbij er elk jaar aandacht wordt gevraagd voor een maatschappelijk thema en een eisenplatform.

The Belgian Pride vzw is als het ware de ‘megafoon’ voor de Belgische LGBTI+ achterban ‘and friends’ en een volwaardige partner voor alle initiatieven die deze boodschap mee willen uitdragen.

Door betrokkenheid te creëren, promoot de organisatie een positieve attitude ten aanzien van het inclusief samenleven in diversiteit.

People walking on the Rainbow Crossings in Brussels. © TBP, Pascal Mannaerts
© TBP, Pascal Mannaerts

Visie van The Belgian Pride vzw

De visie van The Belgian Pride vzw doelt zichtbaarheid en betrokkenheid te creëren. Ze bestaat uit vijf pijlers: achterban, platform, politiek/maatschappelijk, diversiteitsfeest en Belgisch+.

Achterban

The Belgian Pride vzw dient in eerste instantie om de zichtbaarheid van de LGBTI+ achterban en organisaties te vergroten naar het brede publiek. En zo ook, bij te dragen aan het verdedigen van de belangen en rechten van LGBTI+ personen.

Platform

The Belgian Pride vzw is een platform voor een veelheid aan initiatieven. Die op hun beurt geïnitieerd en georganiseerd worden door een veelheid aan organisaties. Zij brengt proactief mensen en organisaties met elkaar in contact, en stimuleert hen om (samen) initiatieven te ontplooien. Het Belgian Pride Festival fungeert als kader waarbinnen op eenduidige wijze over al deze initiatieven wordt gecommuniceerd.

Politiek/Maatschappelijk

The Belgian Pride vzw draagt de politieke en maatschappelijke boodschappen en eisen van de LGBTI+ beweging uit en versterkt deze richting politiek en samenleving. Op deze manier streeft zij naar maatschappelijke impact, in samenwerking met verenigingen en bondgenoten.

Diversiteitsfeest

Als verzameling van evenementen en initiatieven, heeft het Belgian Pride Festival bij uitstek ook een feestelijk karakter, voor LGBTI+ personen ‘and friends’. Het Belgian Pride Festival fungeert (onder andere) als het feest van de diversiteit, waartoe minstens éénmaal per jaar de publieke ruimte wordt ingenomen om er een veilige plaats te bieden aan iedereen die zichzelf wil tonen zoals die/zij/hij is, met al hun/haar/zijn eigenheden.

Belgisch+

Het Belgian Pride Festival is een verzameling van evenementen en initiatieven (al dan niet commercieel), dat de volledige LGBTI+ beweging van het land verenigt. Hoewel het Brussels Gewest de uitvalsbasis is, betrekt zij personen, instellingen, organisatie, initiatieven en bedrijven over heel België. Daarnaast wil The Belgian Pride vzw het open en internationaal karakter van België, met Brussel als Europese hoofdstad, uitstralen en dit concretiseren in internationale weerklank en solidariteit.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close