december-9th-2021-4
Inclusiie van de LGBTQI+ community op het werk

Als onderdeel van onze missie om de zichtbaarheid van LGBTQI+ rechten te vergroten, hebben we besloten om Pride Works te creëren, waarbij The Belgian Pride een brug wil zijn tussen de LGBTQI+ gemeenschap en de werkvloer.

We willen ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om meer informatie te geven over deelname aan The Belgian Pride 2022, die volgend jaar zal plaatsvinden op 21 mei 2022!

Over Pride Works

The Belgian Pride wil maatschappelijke veranderingen teweegbrengen en het politieke landschap en de samenleving beïnvloeden door evenementen, activiteiten en communicatieaspecten van het Belgian Pride Festival te organiseren of aan het goede verloop ervan bij te dragen. Het Belgian Pride Festival is een jaarlijks festival van feestelijke, politieke en culturele evenementen, initiatieven en activiteiten, niet alleen in Brussel, de Belgische en Europese hoofdstad, maar ook in heel België. Het Belgian Pride Festival vindt elk jaar plaats in mei, vlak na de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei).

In het verlengde van de zichtbaarheid van LGBTQI+ rechten, besloten we Pride Works op te richten, waarbij The Belgian Pride als brug zal fungeren tussen de LGBTQI+ gemeenschap en de werkvloer.

Pride is a verb that resonates throughout the whole year!

 

DE IMPACT DIE WE WILLEN BEREIKEN 

  • Ondersteuning van de LGBTQI+-gemeenschap op de werkplek;
  • Bevordering van inclusie en diversiteit op de werkplek;
  • Aantonen dat diversiteit en inclusie een toegevoegde waarde is voor bedrijven;
  • Bedrijven bewust maken om hun eigen diversiteits- en inclusiebeleid in vraag te stellen en te verbeteren;
  • LGBTQI+-organisaties inschakelen om bedrijven te helpen diversiteit en inclusie intern actief en doordacht te implementeren;
  • Bedrijven bewust maken van actuele LGBTQI+-problematieken en hen helpen oplossingen te vinden. 

Zoals uit de actualiteit blijkt, is LGBTQI-foob taalgebruik en gedrag nog steeds sterk aanwezig in onze samenleving. De werkomgeving blijft een plaats waar mensen uit de LGBTQI+-gemeenschap aarzelen om over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit en expressie te praten uit angst om te worden buitengesloten, bespot of zelfs op andere manieren gediscrimineerd. Dit heeft gevolgen voor zowel hun welzijn als hun prestaties op het werk.

We willen ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om u meer informatie te geven over deelname aan The Belgian Pride 2022, die volgend jaar op 21 mei 2022 zal plaatsvinden!

Wij nodigen u graag uit op onze conventie over inclusie op de werkvloer op donderdag 09 december online!