1973 • Homoseksualiteit: Niet Langer een Ziekte

This post is also available in: English Français

Homoseksualiteit: Niet Langer een Ziekte

1973

 

Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw moesten lgbti+-activisten de strijd aanbinden tegen het idee dat niet-normatieve vormen van seksualiteit en genderidentiteiten ziekten waren. Het meest invloedrijke voorbeeld werd gesteld door het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM – in Nederlandse vertaling: Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen), een publicatie van de American Psychiatric Association (APA). In de eerste en tweede editie, respectievelijk gepubliceerd in 1952 en 1968, werd homoseksualiteit als een ziekte gediagnosticeerd. Dit leidde tot ontelbare schendingen van de fysieke en mentale integriteit van lgbti+’ers; zij werden vaak verplicht in behandeling opgenomen, soms met fatale afloop. Vooral in de Verenigde Staten namen veel psychiaters en psychoanalisten een homofobe houding aan. In de nasleep van de Stonewall-rellen begonnen Amerikaanse lgbti+-activisten echter de verwijdering van homoseksualiteit uit de DSM te eisen. In 1973 bereikten ze hun doel: de APA besloot dat homoseksualiteit niet langer thuishoorde bij de mentale aandoeningen. (De Australische en Nieuw-Zeelandse verenigingen van psychiaters waren hun Amerikaanse collega’s enkele maanden voor.) Deze verandering van historisch belang leidde niet enkel tot minder medische behandelingen, maar ook tot een algemene verschuiving in de publieke opinie. Dit was echter nog lang niet het einde van de betwisting van de DSM door activisten, aangezien ‘egodystone homoseksualiteit’ en bepaalde vormen van transgender-zijn en interseksualiteit nog steeds waren opgenomen in de DSM. De opeenvolgende aanpassingen die werden aangebracht in meerdere herzieningen van de DSM in de loop der jaren, wisten de meeste trans- en interseksuelen niet gerust te stellen. De betwisting van de DSM en andere invloedrijke classificaties, zoals de International Classification of Diseases, een publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), blijft dus noodzakelijk.

Homosexuality as an illness Chicago Gay Crusader (1974) ⓒ Windy City Times
Chicago Gay Crusader (1974) ⓒ Windy City Times

© The Belgian Pride vzw/asbl Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Belgian Pride vzw/asbl openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close