2006 • Jogjakarta-Beginselen

This post is also available in: English Français

Jogjakarta-Beginselen

2006

 

De globalisatie van de mensenrechtenbeweging voor lgbti+ in de eenentwintigste eeuw wordt het best geïllustreerd door een bijeenkomst die in 2006 plaatsvond in de Indonesische stad Jogjakarta. Als reactie op goed gedocumenteerde patronen van misbruik verzamelde zich daar een voorname groep van ongeveer dertig mensenrechtenexperts uit zeer diverse landen. Ze wilden een aantal internationale beginselen met betrekking tot seksuele oriëntatie en genderidentiteit vastleggen. Het resultaat hiervan was de officiële bekendmaking van de Jogjakarta-beginselen. Die moesten dienen als een universele leidraad voor mensenrechten ter bekrachtiging van bindende internationale wettelijke normen die alle staten idealiter moeten naleven. Deze 29 beginselen benadrukken dat seksuele en genderminderheden verzekerd moeten zijn van een aantal basisrechten, zoals het recht op niet-discriminatie, erkenning, veiligheid, privacy, vrijwaring tegen foltering en mensonterende behandeling, geschikte huisvesting en onderwijs. Ze zijn een moreel kompas en belangrijk lobby-instrument geworden voor lgbti+-activisten over de hele wereld. Zoals zo vaak moesten de principes worden bijgewerkt om het veranderende gedachtegoed en de groeiende inclusiviteit van de beweging op te nemen. Nog maar pas geleden, in 2017, werden ze uitgebreid met tien ‘Aanvullende beginselen en staatsverplichtingen’, die niet enkel naar seksuele oriëntatie en genderidentiteit verwijzen, maar ook betrekking hebben op genderexpressie en geslachtskenmerken. Dit zogenaamde ‘YP plus 10 document’ werd geïnspireerd door ontwikkelingen op het vlak van de internationale mensenrechtenwetgeving, maar ook door een beter begrip inzake schendingen jegens personen op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit, en door een groeiende erkenning van de verschillende en intersectionele gronden van genderexpressie en geslachtskenmerken.

Cover of Yogyakarta Principles YP+10 ⓒ Yogyakarta Principles
Cover of Yogyakarta Principles YP+10 ⓒ Yogyakarta Principles

© The Belgian Pride vzw/asbl Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Belgian Pride vzw/asbl openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close