2012 • Transrechten in Argentinië

This post is also available in: English Français

Transrechten in Argentinië

2012

 

In de eenentwintigste eeuw hebben transgenderactivisten en hun bondgenoten via burgerrechtencampagnes steeds feller geprobeerd om juridische erkenning en bescherming voor transgenders in te voeren. Dit heeft al verschillende nieuwe wetteksten opgeleverd. De meeste voldoen slechts gedeeltelijk aan het beoogde doel en vergen dus verdere aanpassingen. Er is niet één nationale instantie die kan fungeren als voorbeeld van een vlekkeloos wetgevingsproces. De procedure is nog volop aan de gang en de situatie wordt acuut. Toch verdient de Genderidentiteitswet die in 2012 in Argentinië werd aangenomen, een speciale vermelding als referentiepunt. Deze wet is een van de meest allesomvattende in haar soort. Ze laat mensen toe om hun wettelijke geslacht te veranderen zonder dat ze daarbij worden geconfronteerd met hindernissen zoals hormoontherapie, chirurgie of een psychiatrische diagnose. Een opvallend politiek feit: deze wet werd unaniem goedgekeurd in de Argentijnse senaat. De wet kwam er nadat een reeks overwinningen in het Argentijnse hooggerechtshof de weg had gebaand voor de invoering ervan. Een jaar na de goedkeuring van de wet werd een zesjarig meisje dat bij de geboorte als mannelijk was ingeschreven, het eerste transgenderkind van wie de naam officieel op haar identiteitspapieren werd aangepast. De Genderidentiteitswet en de oprichting van alternatieve scholen en het eerste transgendergemeenschapscentrum in Latijns-Amerika hebben de Wereldgezondheidsorganisatie ertoe aangezet om Argentinië als voorbeeldland voor transgenderrechten aan te halen. België heeft met de hervormde wet rond transgenders, die van kracht werd op 1 januari 2018, een cruciale vooruitgang geboekt in de richting van een herstel van de fysieke integriteit van transgenders en een vereenvoudiging van de administratieve procedures voor volwassenen en mondige minderjarigen. Veel belangrijke vragen blijven echter onbeantwoord. Ook de behandeling van de rechten van interseksuele personen laat nog op zich wachten.

Trans Rights in Argentina: Flag of Argentina
Flag of Argentina

© The Belgian Pride vzw/asbl Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Belgian Pride vzw/asbl openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close