1996 • Zuid-Afrikaanse Grondwet

This post is also available in: English Français

Zuid-Afrikaanse Grondwet

1996

 

Tegen het einde van de twintigste eeuw hield het steeds minder steek om de geschiedenis van lgbti+-emancipatie en -burgerrechten te beperken tot de westerse landen. In een wereld waar transnationale uitwisselingen snel toenamen, kwamen verschillende centra van juridische en politieke actie op. Een grote doorbraak voor het Afrikaanse continent vond plaats toen Zuid-Afrika zichzelf hervormde na de afschaffing van de apartheid in de vroege jaren negentig en de verkiezing van Nelson Mandela als de eerste Zuid-Afrikaanse zwarte president. In het kader van dit proces besteedden wetgevers jaren aan het schrijven van een nieuwe grondwet, die de hooggespannen verwachtingen van het land voor een radicaal nieuwe samenleving zou inlossen. Deze grondwet werd aangenomen in 1996 en was de eerste in de wereld die discriminatie op grond van seksuele oriëntatie verbood. Dit vormde meteen een ontwrichting van het klassieke westerse verhaal van ‘achterophinkende’ derdewereldlanden die slechts heel traag ‘hun achterstand wegwerken’ op het vlak van maatschappelijke hervormingsbewegingen in het Westen. Het toonde ook aan dat het Afrikaanse continent meer divers was dan het vaak werd afgeschilderd en dat het als een gelijkwaardige partner moest worden beschouwd bij discussies over gender en seksualiteit. Tegelijkertijd zijn de hoge verwachtingen die tot uiting kwamen in de Zuid-Afrikaanse Grondwet, soms frustrerend voor activisten op het terrein die de wijdverspreide hiv-/aidsepidemie in het land of het voortdurende homofobe geweld (vooral dan in de vorm van ‘correctieve verkrachting’) pogen te bestrijden. Ook is het erg frustrerend dat activisten in andere Afrikaanse landen vaak nog lang geen gelijkaardige veranderingen kunnen invoeren in hun eigen land.  Maar er lijkt hoop te zijn op het Afrikaanse continent. Kenia wil homoseksuele relaties uit de criminele sfeer halen, Angola ging Kenia reeds vooraf en het hooggerechtshof van Botswana velde in 2017 een vonnis ten gunste van de wettelijke erkenning van genderidentiteit voor transgenders.

South African Constitution (1996) ⓒ South Africa History Online (SAHO)
South African Constitution (1996) ⓒ South Africa History Online (SAHO)

© The Belgian Pride vzw/asbl Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Belgian Pride vzw/asbl openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close