KLIQ Inclusion Scan

Sinds 2020 werkt The Belgian Pride samen met externe partner KLIQ vzw, een adviesorganisatie gespecialiseerd in seksuele geaardheid en genderdiversiteit. Zij werken samen met werkgevers om te focussen op een inclusief werkplekbeleid.

De inclusiescan ontwikkeld door KLIQ vzw is een instrument om de graad van inclusie in een bedrijf/organisatie te evalueren. De inclusiescan is zowel een zelfevaluatie-instrument als een manier voor KLIQ vzw om feedback te geven en een individueel inclusieprogramma te ontwikkelen.

Er zijn twee soorten scans: een basisscan voor kleinere bedrijven en een volledige scan voor de grotere bedrijven.

Zowel bij de basisscan als bij de fullscan worden bedrijven en organisaties beoordeeld op 7 domeinen:

  • Deel 1: Visie, strategie en beleid
  • Deel 2: Leiderschap
  • Deel 3: HR en medewerkers
  • Deel 4: Interne communicatie en zichtbaarheid
  • Deel 5: Netwerken voor diversiteit onder werknemers
  • Deel 6: Kwaliteitsbeoordeling en -controle
  • Deel 7: Externe betrokkenheid

Na afronding van de scan worden de resultaten voor het eerst gezamenlijk doorgenomen, waarna KLIQ een gedetailleerd en persoonlijk rapport opstelt. Op dat moment stelt KLIQ, na overleg met de partners, een doelgericht traject op om inclusie binnen de organisatie te vergroten.

De resultaten van de inclusiescan worden alleen met de bedrijven zelf gedeeld. De Belgian Pride krijgt van KliQ alleen een advies, zonder details. De bedoeling is om bedrijven te stimuleren hun diversiteits- en inclusiebeleid te verbeteren. Het invullen van de scan is een voorwaarde voor eventuele deelname, geen garantie. Alleen bedrijven die voldoen aan de minimumeisen op het gebied van diversiteits- en inclusiebeleid komen in aanmerking. De Belgian Pride beslist of een bedrijf kan deelnemen op basis van het advies van KLIQ.

Onze beleidskeuzes

Wilt u meer weten over onze beleidskeuzes? Bekijk onze speciale webpagina die al uw vragen kan beantwoorden!

Ik wil meer weten!
Deel deze pagina!