Focus op welzijn & mentale, fysieke en sociale gezondheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Voor de LGBTI+-gemeenschap is dit een kwestie waaraan nog veel moet worden gedaan. De afgelopen decennia zijn de rechten van LGBTI+-personen, met inbegrip van transgenders personen en intersekse personen, aanzienlijk verbeterd. De behoefte aan een meer inclusieve samenleving en steun is echter nog steeds groot.

Welzijn betekent niet alleen lichamelijk gezond zijn, het houdt ook rekening met de psychologische en sociale aspecten van gezondheid.

Om de fysieke en mentale gezondheid van personen die LGBTI+ zijn te verbeteren, is er nood aan een uitgebreide aanpak: 

 • We pleiten voor een maatschappij die inclusief is voor seksuele diversiteit en gender diversiteit en voor de vele andere kenmerken die de diversiteit onder LGBTI+-personen bepalen. Een inclusieve maatschappij doorbreekt de normen rond gender en seksualiteit en neemt daarmee de grondoorzaken van het lage welzijn weg. 
 • We willen dat de sector van welzijn en gezondheid kwaliteitsvolle, inclusieve en toegankelijke hulp en ondersteuning biedt zowel sociaal, psychologisch als medisch. Naast een meer inclusieve hulpverlening is er nood aan een uitbreiding naar een goed uitgebouwd, doelgroepgericht aanbod. Dit aanbod moet aangepast zijn aan de noden en achtergrond van alle personen die LGBTI+ zijn.
 • Binnen de eigen LGBTI+-beweging nemen we initiatieven om het welzijn van mensen te versterken door te zorgen voor positieve verbinding met elkaar, hoopvolle perspectieven en veerkracht. 

Hierbij moeten we aandacht hebben voor de drie facetten – fysiek, mentaal en sociaal welzijn (en de wederzijdse invloed van deze aspecten op elkaar) – en uitgaan van een positieve benadering. Enkel de afwezigheid van depressie, angst, negatieve gevoelens,…. bereiken is niet voldoende. Wel het zich goed voelen om je potentieel te kunnen realiseren in alle aspecten van je leven en bij te kunnen dragen aan de samenleving (menselijk floreren). 

 

Achtergrond 

In de afgelopen 40 jaar verhoogde de acceptatie en werden de rechten van holebi’s, transgender personen en interseks personen in België sterk verbeterd. Toch is het welzijn van personen die LGBTI zijn deze trend niet gevolgd. 

De mentale gezondheid lijkt niet te verbeteren. Onderzoek toont aan dat personen die LGBTI zijn nog steeds een sterk verhoogd risico hebben op een lager mentaal welbevinden en een veel hoger risico op zelfmoordgedachten en -pogingen. 

Ook de fysieke gezondheid kent veel uitdagingen. Lesbische vrouwen hebben bijvoorbeeld een verhoogd risico op borstkanker en baarmoederhalskanker. Bij intersekse personen gebeuren er nog steeds niet-noodzakelijke medische ingrepen die later trauma’s en fysieke gevolgen kunnen hebben. Bij mannen die (ook) seks hebben met mannen is er een hogere prevalentie van hiv, een verhoogd middelengebruik en seksuele compulsiviteit al dan niet gerelateerd aan mentale gezondheidsproblemen. Transgender personen die actief zijn als sekswerker lopen ook een verhoogd risico op hiv- en soa-infecties 

De fysieke en mentale gezondheid zijn vaak met elkaar verbonden. Zo kunnen problemen met fysieke gezondheid leiden tot een lager mentaal welbevinden en omgekeerd. 

 

Concrete eisen Çavaria

 • Voer of financier gericht kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het welzijn van LGBTI+ personen en naar preventie en zorg op maat om het welzijn van LGBTI+ personen te verhogen en suïcide te voorkomen. Zorg ervoor dat hierbij steeds aandacht gaat naar intersectionaliteit en dat het onderzoek regelmatig gebeurt om evoluties te kunnen opvolgen. 
 • Bouw interfederaal een plan uit rond een preventieve aanpak die het welbevinden van LGBTI+-personen moet verhogen. Dit plan zet in op inclusie in de verschillende domeinen van de samenleving, zoals onder meer werk, sport, vrije tijd, school, zorgcentra,… 
 • Voer de mogelijkheid in voor non-binaire personen om een derde of blanco optie te kunnen aankruisen. Ga op termijn over tot een afschaffing van de genderregistratie. 
 • Zorg ervoor dat LGBTI+-thema’s mainstream zijn in de welzijns- en zorgsector zodat er automatisch rekening wordt gehouden met de noden van LGBTI+-personen. Ook in de opleidingen voor deze sectoren dient er voldoende aandacht te gaan naar LGBTI+-thema’s. 
 • Zie toe op de uitvoering van het suïcidepreventiebeleid waarin LGBT-personen als expliciete risicogroep erkend zijn, bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg. Extra aandacht moet hierbij uitgaan naar jonge lesbische en biseksuele personen en naar transgender personen, die een hoger risico lopen. 
 • Geef structurele steun aan doelgroepgerichte initiatieven zoals Lumi. 
 • Onderneem concrete acties en voorzie structurele subsidies voor projecten omtrent suïcidepreventie voor LGBTI+-personen. 
 • Blijf medische behandelingen, zoals hormoontherapie of chirurgische ingrepen, ondersteunen en maak ze toegankelijker. Erken chirurgische ingrepen als reconstructieve ingrepen en niet als esthetische, en neem ze op in het terugbetalingssysteem van de sociale zekerheid. 
 • Behoud en breid psychosociale hulp en ondersteuning uit voor wie daar nood aan heeft. 

 

Laten we samen de gezondheid van LGBTI+-mensen in al haar aspecten verbeteren! 

· · · ·    #WeCare     · · · · 

Neem contact op met de regionale LGBTI+-organisaties voor meer informatie.

Arc-en-Ciel Wallonie vzw/asbl

Jonruelle 17, 4000 Liège

Tel: 04 222 17 33

Email: courrier@arcenciel-wallonie.be

Website

Logo Arc-En-Ciel Wallonie

Çavaria vzw/asbl

Kammerstraat 22, 9000 Ghent

Tel: 09 223 69 29

Email: info@cavaria.be

Website

Logo çavaria

RainbowHouse Brussels vzw/asbl

Kolenmarkt 42, 1000 Brussels

Tel: 02 503 59 90

Email: info@rainbowhouse.be

Website

Logo RainbowHouse Brussels

Hoe pakken we het jaarlijkse thema aan met onze partners?

Bezoek de Pride Charter pagina om meer te weten te komen over de engagementen van onze partners, niet alleen over het jaarlijkse thema, maar ook over alle waarden die we delen. 

U vindt er ook de thema's van onze vorige jaren!

Ontdek de Pride Charter
Deel deze pagina!