Doelstellingen

Het voornaamste sociale doel van de vereniging is de jaarlijkse organisatie van de Pride, een manifestatie met nationaal karakter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Drie koepelorganisaties vormen het bestuur en beslissen over het thema en de politieke eisen van het jaar. Zij vertegenwoordigen een groot aantal lokale en regionale verenigingen. Deze drie organisaties zijn:

Andere partners in het bestuur zijn:

Missie

De vzw Belgian Pride heeft tot doel maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen en zowel het politieke landschap als de samenleving te beïnvloeden door het organiseren van of het bijdragen tot het goede verloop van evenementen, activiteiten en communicatieaspecten met betrekking tot het Belgian Pride Festival. Het is een festival dat elk jaar evenementen, initiatieven en activiteiten met een feestelijk, politiek en cultureel doel verzamelt, niet alleen in Brussel, Belgische en Europese hoofdstad, maar ook in heel België. Het Belgian Pride Festival vindt elk jaar plaats in mei, op een datum dicht bij de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei - IDAHOT).

De vzw Belgian Pride fungeert als "megafoon" van de LGBTI+-gemeenschap en hun vrienden, en als volwaardige partner van alle initiatieven die deze boodschap willen uitdragen.

De vzw positioneert zich als een facilitator voor alle belanghebbenden (maatschappelijk middenveld, handelaars, culturele sector, horeca, toerisme, ...). De Belgian Pride vzw zorgt voor de organisatie, maar het zijn haar leden die de essentie vormen van het Belgian Pride Festival. Het doel is een inclusief en divers Pride-evenement te creëren dat elk jaar een nieuw maatschappelijk thema belicht en een basis van aanspraken vormt.

Visie

De visie van The Belgian Pride vzw bestaat er vooral in zichtbaarheid en een zeker engagement te creëren. Deze visie steunt op vijf pijlers: de leden, het platform, de politieke en maatschappelijke aspecten, de viering van diversiteit en de acties in België en daarbuiten.

Achterban

De vzw The Belgian Pride wil in de eerste plaats de zichtbaarheid van de LGBTI+-gemeenschap en -organisaties bij het grote publiek verbeteren. Op die manier wil ze bijdragen tot de verdediging van de belangen en rechten van de LGBTI+'ers.

Platform

De vzw The Belgian Pride is een platform dat een veelheid aan initiatieven verwelkomt, die op hun beurt door veel verschillende organisaties worden gelanceerd en opgezet. Dit platform maakt proactieve uitwisselingen mogelijk tussen individuen en organisaties om hen aan te moedigen hun initiatieven (samen) uit te voeren. Het Belgian Pride Festival fungeert als een kader waarin al deze initiatieven op een eenduidige manier worden gecommuniceerd.

Politieke/sociale aspecten

De vzw The Belgian Pride wil de politieke en maatschappelijke boodschappen en eisen van de LGBTI+-beweging verspreiden, maar ze ook duidelijker laten horen in de samenleving en het politieke landschap. Ze wil ook een sociale impact creëren, in samenwerking met verenigingen en partners.

Diversiteit vieren

Breed scala aan evenementen en initiatieven, het Belgian Pride Festival is ook de ultieme feestelijke manifestatie voor LGBTI + mensen "en vrienden". Het wil (onder meer) diversiteit vieren en minstens één keer per jaar de publieke ruimte beleggen om een veilige plek te creëren waar iedereen zich vrij voelt om zich te tonen zoals hij is, met al zijn bijzonderheden.

België en verder

Het Belgian Pride Festival brengt evenementen en initiatieven (al dan niet commercieel) samen die de hele Belgische LGBTI+-gemeenschap verenigen. Hoewel het festival zijn basis heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt het gerealiseerd door mensen, instellingen, organisaties, initiatieven en ondernemingen uit het hele land. Anderzijds wil The Belgian Pride vzw het open en internationale karakter van België uitdragen, vertrekkende vanuit Brussel, Europese hoofdstad, om haar waarden en solidariteit op de internationale scène uit te dragen.

Deel deze pagina!

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering

Yves Aerts (çavaria) 
Marie-France Baire (Arc-en-Ciel Wallonie) 
Céline Billion (Arc-en-Ciel Wallonie)
Jérôme Caekelberghs (Brussels Rainbow Federation)
Marie-Louise Chenois (RainbowHouse Brussels)
Elise Craeghs (RainbowHouse Brussels)
Frédéric da Soghe (Brussels Rainbow Federation)
Tom Devroye (Arc-en-Ciel Wallonie) 
Ghyslaine El Moutaani (RainbowHouse Brussels)
Koessan Gabiam (RainbowHouse Brussels)
Massimo Iovine (RainbowHouse Brussels)
Laurent Mallet (Arc-en-Ciel Wallonie) 
Leonie Nelissen (çavaria) 
Thomas Pieyns (Arc-en-Ciel Wallonie) 
Cyrille Prestianni (Arc-en-Ciel Wallonie) 
Sammy Vanoirbeek (çavaria) 
Myriam Van Winghe (çavaria) 
Inge Wallaert (çavaria)
Xavier Wyns (RainbowHouse Brussels)

Vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur

Marie-France Baire (Arc-en-Ciel Wallonie) 
Jérôme Caekelberghs (Brussels Rainbow Federation)
Marie-Louise Chenois (RainbowHouse Brussels) 
Frédéric da Soghe (Brussels Rainbow Federation)
Tom Devroye (Arc-en-Ciel Wallonie) 
Ghyslaine El Moutaani (RainbowHouse Brussels)
Massimo Iovine (RainbowHouse Brussels)
Laurent Mallet (Arc-en-Ciel Wallonie) 
Thomas Pieyns (Arc-en-Ciel Wallonie) 
Xavier Wyns (RainbowHouse Brussels)

Vertegenwoordiging in de Board

Frédéric da Soghe (Brussels Rainbow Federation) - Gedelegeerd Bestuurder
Massimo Iovine (RainbowHouse Brussels) - Secratris
Laurent Mallet (Arc-en-Ciel Wallonie)  - Gedelegeerd Bestuurder - Voorzittdr
Xavier Wyns (RainbowHouse Brussels) - Gedelegeerd Bestuurder - Penningmeester