Inhoudelijke Realisaties en Toekomstige Stappen van de Politieke Partijen

Inhoudelijke Realisaties en Toekomstige Stappen van de Politieke Partijen

De Belgian Pride ziet politieke partijen als partners om de rechten en het welzijn van de LGBTI+ gemeenschap te verbeteren. Het zijn immers politici die op beleids- en wetgevend niveauverandering kunnen brengen. 

We vinden het dan ook belangrijk dat eenieder die zich mee inzet voor een inclusieve maatschappij, visibiliteit voor de eigen boodschap krijgt.

Deelnemen aan de Pride Parade kan niet zomaar. Een politieke partij moet bewijzen in het verleden bondgenoot te zijn geweest en zich ertoe te engageren dat in de toekomst ook te zullen doen.

Om als politieke partij deel te nemen aan de Belgian Pride, moet die partij het jaarlijkse charter ondertekenen en onderstaande vragen beantwoorden. De antwoorden op de vragen worden gepubliceerd op www.pride.be, waardoor iedereen kan lezen wat de politieke partij verwezenlijkt heeft en wat haar toekomstplannen zijn. Daarnaast wordt ook om een contactpersoon gevraagd. Wie vragen heeft, kan steeds contact opnemen met die persoon.

  • Wat heeft uw partij in het verleden betekend voor de LGBTI+ gemeenschap?

  • Wat zijn de volgende stappen van uw partij voor de LGBTI+-gemeenschap tijdens dit jaar, specifiek met betrekking tot het thema van het jaar?

  • Wie is de contactpersoon voor de LGBTI+ thema’s binnen uw partij, aan wie geïnteresseerden bijkomende vragen kunnen stellen?

Sinds 2020 wordt de volgende vraag toegevoegd:

  • Evalueer uzelf: hoe hebt u uw handvest en de vragenlijst van de vorige editie in het afgelopen jaar nageleefd?

Veel leesplezier!

Pride 2019 - Deelnemers aan de Pride Parade

Deel deze pagina!